fbpx

VISIÓ DE LA SEGURETAT A FMIC

Dins els serveis que un/una Facility Manager gestiona, es troba la seguretat, que ha de ser gestionada sota els mateixos criteris que altres serveis, tot i que és, sens dubte, el servei de major criticitat per a una organització.

A FMIC, estem especialitzats en implantar, gestionar i auditar serveis en entorns d’alta seguretat, com són les infraestructures crítiques, les infraestructures estratègiques o qualsevol activitat on la seguretat prima per sobre del negoci.

Amb la incorporació en 2019 de serveis de ciberseguretat, concretament OSINT (Open Source Intelligence) i SOCMINT (Social Media Intelligence) donem cobertura, en tots els nivells, als nostres clients.

FMIC disposa de Departament de Seguretat inscrit amb nº 987 al Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior.

SERVEIS QUE OFERIM

 • Diagnòstic previ a auditoria de seguretat
 • Auditoria integral de seguretat
 • Anàlisi de vulnerabilitat
 • Licitació i contractació de servei de seguretat
 • Elaboració de procediments i protocols de seguretat amb drons
 • Simulacre de protecció davant un atemptat terrorista

 • Plans d’Autoprotecció (PAU)
 • Plans d’Emergència i Evacuació
 • Formació d’Equips d’Emergència
 • Direcció de Simulacres d’Evacuació
 • Estudi de vulnerabilitats davant un incendi
 • Auditories tècniques d’instalacions contra incendis

 • Recerca i rescat en grans àrees amb drons
 • Recerca preventiva de conats d’incendi en grans àrees i boscos amb drons
 • Col·laboració amb Protecció Civil en tasques de recerca i rescat amb drons
 • Col·laboració amb ADF 249 en prevenció d’incendios amb drons

 • Analitzar furts i fugida d’informació
 • Ciberseguretat en xarxes OT (SCADA)
 • Analitzar relacions entre persones, organitzacions i empreses
 • Avaluació de ciber riscos de l’organització
 • Auditoria de Red Team
 • Digitalització processos per a gestió de crisi i plans d’emergència per a Infraestructures Critiques

Departament de Seguretat de FMIC Nº 987 Inscrit al Registro Nacional de Seguridad Privada Ministerio del Interior

FMIC, està habilitada per la Generalitat de Catalunya per a col·laborar amb la ADF249, Puigmadrona-Olorda en operacions de prevenció d’incendis, cerca i rescat amb Drons

FMIC col·labora amb l’associació Valenciana de Directors de Seguretat